Particulieren

Voor particulieren verzorgen wij de aangifte Inkomstenbelasting waar u bij bent, in tegenstelling tot veel andere kantoren nemen wij vrijwel nooit papieren in. U hoeft dus niet af te wachten of uw aangifte wel geregeld is, hetgeen u veel ergernis en telefoontjes kan besparen. Voor het invullen van uw aangifte maken wij al jaren gebruik van de betrouwbare software van Unit4. Daarnaast hebben wij een eigen certificering om de aangiftes te versturen. Wij hebben daarom geen DigiD van u nodig! Wij kunnen u dus bijvoorbeeld ook helpen als u nog een papieren biljet heeft ontvangen en dit bent kwijtgeraakt.

Behalve voor uw aangifte Inkomstenbelasting kunt u bij ons ook terecht voor het aanvragen of wijzigen van Zorgtoeslag *, Huurtoeslag * of een voorlopige teruggaaf Inkomstenbelasting.

*  Let op! Het aanvragen van een toeslag kan uiterlijk tot 1 april van het daaropvolgende kalenderjaar, tenzij u aangifte moet doen voor de Inkomstenbelasting en daarvoor uitstel heeft gekregen. U kunt dan nog toeslagen aanvragen tot de uiterste datum van het uitstel (meestal 1 september).

Wat doen wij wel:
 
Reguliere aangifte IB de aangiftebrief die de Belastingdienst in februari verstuurt
F-biljet       in geval van overlijden
Teruggave IB 

u denkt geld terug te krijgen maar u heeft geen aangifte ontvangen

Wat doen wij niet:
 
C-biljet  aangifte voor buitenlands ingezetenen
M-biljet  aangifte voor migranten
Winstaangifte aangifte voor ondernemers, tenzij u een zakelijke klant bent
Box 2   aangifte met inkomen uit aanmerkelijk belang

TARIEVEN

Het basistarief voor een eenvoudige aangifte bedraagt € 25,00. Bij meer uitgebreide aangiftes wordt het basistarief met de volgende bedragen verhoogd:

Meer dan 2 jaaropgaves ontvangen +/+ € 10,00
Aftrek betaalde lijfrentepremies +/+ € 10,00
Aftrek buitengewone lasten  +/+ € 10,00 - € 20,00
Bezit eigen huis       +/+ € 20,00
Eigen huis gekocht en/of verkocht    +/+ € 35,00 - € 50,00
Opstelling/berekening vermogen box 3 +/+ € 25,00 - € 40,00

Indien meer dan 1 situatie van toepassing is, dan wordt het tarief overeenkomstig verhoogd. Heeft u bijvoorbeeld een eigen huis en vraagt u ook aftrek van lijfrentepremie dan wordt het tarief € 25,00 (basis) + € 20,00 + € 10,00 = € 55,00. Als er voor een partner ook aangifte moet worden gedaan dan wordt deze apart naar bovenstaande tarieven in rekening gebracht! Bij het vaststellen van deze tarieven zijn wij ervan uitgegaan dat u de benodigde gegevens voorhanden heeft. Als blijkt dat wij nog allerlei posten moeten sorteren en optellen zullen wij u ook een hoger bedrag in rekening moeten brengen!

NIEUWS

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van alle meldenswaardige nieuwtjes en wijzigingen op fiscaal en administratief gebied. Om zo een goede administratie te voeren en bij te houden.

Lees verder..

ONDERNEMERS

Voor veel ondernemers zijn zaken als het doen van belastingaangiftes en het voeren van een goede administratie geen alledaagse kost. Deze worden als lastig, ingewikkeld en vooral tijdrovend ervaren. 

Lees verder..